Πελατολόγιο
 • Εταιρείες ποτών και τροφίμων
 • Κλάδος Λιανικού & Χονδρικού εμπορίου
 • Βιομηχανικός κλάδος
 • Γεωργικές βιομηχανίες
 • Κατασκευαστικές εταιρείες
 • Βιομηχανίες ένδυσης και υπόδησης
 • Εμπορίας αυτοκινήτων
 • Πληροφορικής
 • Ξενοδοχειακές επιχειρήσεις
 • Τουριστικές επιχειρήσεις
 • Εκπαιδευτικά ιδρύματα
 • Συνεταιρισμοί και Ενώσεις
 • Συνεταιριστικές τράπεζες
 • Φαρμακευτικές βιομηχανίες
 • Δήμοι-δημοτικές επιχειρήσεις
 • Μεταφορικές εταιρείες
 • Νοσοκομεία και κλινικές
Τα γραφεία μας
Αθήνα
Πατησίων 81 & Χέυδεν 8
Αθήνα 10434
Τηλ.: (+30) 210 8259059
Φαξ: (+30) 210 8217224
E-mail: info@olympaudit.gr
Αθήνα
Πάτρα
Μαιζώνος 121 (Πλατεία Γεωργίου), 5ος όροφος
Πάτρα 26226
Τηλ.: (+30) 2610 338660
Φαξ: (+30) 2610 338216
E-mail: info@olympaudit.gr
Πάτρα