Ιστορία

Η OLYMPIA AUDITORS AE ιδρύθηκε το 2012 και έλαβε Αριθμό Μητρώου 170 από το ΣΟΕΛ και Αριθμό Μητρώου 40 από την ΕΛΤΕ. Δραστηριοποιείται στον τομέα παροχής ολοκληρωμένων ελεγκτικών, λογιστικών, συμβουλευτικών και φορολογικών υπηρεσιών οι οποίες απευθύνονται σε όλες τις επιχειρήσεις ανεξαρτήτου μεγέθους και δραστηριότητας.


Ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες ανάγκες των επιχειρήσεων, καθώς και στις απαιτήσεις ενημέρωσης των εποπτικών αρχών, η εταιρεία στελεχώνεται από καταξιωμένους Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές με μακρόχρονη πείρα και εμπειρία οι οποίοι διαθέτουν αμέριστη αφοσίωση και αγάπη για το έργο τους.


Η ανθρώπινη προσέγγιση και η υψηλή ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών μας με στόχο την ικανοποίηση των αναγκών των πελατών μας, αποτελεί στοιχείο διαφοροποίησης της εταιρείας μας στην αγορά. Για να εξασφαλίσουμε ότι η Εταιρεία έχει επάρκεια προσωπικού με τις απαραίτητες επαγγελματικές ικανότητες, έχουν καταρτιστεί ρητοί κανόνες και διαδικασίες που αφορούν τις διαδικασίες πρόσληψης, την αξιολόγηση απόδοσης εργαζομένων, την επαγγελματική επάρκεια και την συνεχή εκπαίδευση του προσωπικού.

Τα γραφεία μας
Αθήνα
Πατησίων 81 & Χέυδεν 8
Αθήνα 10434
Τηλ.: (+30) 210 8259059
Φαξ: (+30) 210 8217224
E-mail: info@olympaudit.gr
Αθήνα
Πάτρα
Μαιζώνος 121 (Πλατεία Γεωργίου), 5ος όροφος
Πάτρα 26226
Τηλ.: (+30) 2610 338660
Φαξ: (+30) 2610 338216
E-mail: info@olympaudit.gr
Πάτρα