Υπηρεσίες

Η εταιρεία μας παρέχει υπηρεσίες στους παρακάτω τομείς:


Ελεγκτικές Υπηρεσίες
 • Ετήσιοι Τακτικοί Έλεγχοι που προβλέπονται από τη νομοθεσία (Ν.2190, Ν.3190, Ν.2880/01 κ.λ.π.).
 • Έλεγχοι Οικονομικών Καταστάσεων των Νοσοκομείων.
 • Ετήσιοι έλεγχοι Οικονομικών Καταστάσεων των Ο.Τ.Α..
 • Έλεγχοι Οικονομικών Καταστάσεων Ασφαλιστικών Ταμείων και Οργανισμών.
 • Ειδικοί διαχειριστικοί έλεγχοι.
 • Άλλοι γενικοί ή ειδικοί έλεγχοι σε βιβλία και στοιχεία όλων των κατηγοριών Οικονομικών Μονάδων.

Φορολογικές Υπηρεσίες:

 • Φορολογία επιχειρήσεων
 • Ειδικά θέματα φορολογίας φυσικών προσώπων
 • Φ.Π.Α. και λοιποί έμμεσοι φόροι
 • Φορολογία πλοίων και ναυτιλιακών εταιρειών

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες:

Προσεγγίζοντας τον κάθε πελάτη μας με στόχο την κατανόηση της δραστηριότητας της επιχείρησής του και των κινδύνων που την διέπουν, παρέχουμε ολοκληρωμένο φάσμα συμβουλευτικών υπηρεσιών.


 • Παροχή συμβουλών για την σύνταξη οικονομικών καταστάσεων εταιρειών σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία.
 • Εφαρμογή Διεθνών Λογιστικών Προτύπων σε επιχειρήσεις και Οργανισμούς.
 • Εκκαθαρίσεις
 • Αποτιμήσεις επιχειρήσεων
Τα γραφεία μας
Αθήνα
Πατησίων 81 & Χέυδεν 8
Αθήνα 10434
Τηλ.: (+30) 210 8259059
Φαξ: (+30) 210 8217224
E-mail: info@olympaudit.gr
Αθήνα
Πάτρα
Μαιζώνος 121 (Πλατεία Γεωργίου), 5ος όροφος
Πάτρα 26226
Τηλ.: (+30) 2610 338660
Φαξ: (+30) 2610 338216
E-mail: info@olympaudit.gr
Πάτρα