Ευκαιρίες Καριέρας

Η Εταιρεία μας παρέχει ευκαιρίες ανάπτυξης και σταδιοδρομίας και επιβραβεύει την προσπάθεια και την απόδοση των εργαζομένων της. Παρέχει προοπτικές επαγγελματικής εκπαίδευσης με την ένταξη στο πρόγραμμα επαγγελματικής εκπαίδευσης JES (Joint Examination Scheme) το οποίο περιλαμβάνει γνωστικά αντικείμενα τόσο από τον κύκλο σπουδών του ACCA όσο και από εκείνον του ΙΕΣΟΕΛ. Η Εταιρεία μας συνεργάζεται τόσο με το Ινστιτούτο Εκπαίδευσης του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (ΙΕΣΟΕΛ) όσο και με το Association of Chartered Certified Accountants γνωστό και ως ACCA , στο οποίο η εκπαίδευση παρέχεται από την Global Training.